Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op NONA ET MOI, handelsnaam Suryani Six Styling met KBO nummer 0897.257.819 en maatschappelijke zetel te 3061 BERTEM, Hammeveld 25. 

Deze algemene voorwaarden gelden op alle bestellingen die gedaan worden bij NONA ET MOI. Iedere bestelling houdt in dat de klant kennis heeft van de algemene voorwaarden en hiermee expliciet akkoord gaat. 

2. BESTELLING

De bestelling kan geplaatst worden via deze webshop. 

Na de bestelling ontvangt de klant het ordernummer en een bevestigingsmail. 

NONA ET MOI is niet aansprakelijk voor eventuele onbeschikbaarheid van een besteld goed. Indien een goed niet in voorraad is of niet langer beschikbaar zal NONA ET MOI u contacteren per e-mail omtrent een nieuwe leverdatum, terugbetaling of waardebon. 

3. PRIJS EN BETALING

Alle prijzen worden vermeld in euro en btw inclusief. De verzendkosten zitten niet vervat in de vermelde prijs. 

De betaling kan gebeuren via Bancontact, creditcard, Paypal en Ideal. 

Zolang de betaling niet is ontvangen, blijven de goederen in eigendom van NONA ET MOI. Wanneer er niet wordt betaald, zal de bestelling geannuleerd worden. NONA ET MOI zal u hiervan per e-mail op de hoogte brengen.

4. LEVERING

Er wordt een indicatieve levertermijn voorzien van 1 – 3 werkdagen voor België. Voor Nederland kan deze langer duren. Deze termijn is niet bindend en NONA ET MOI is niet aansprakelijk voor eventuele vertraagde leveringen. 

Door COVID-19 zijn lichte vertragingen mogelijk. NONA ET MOI kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

NONA ET MOI is niet aansprakelijk voor een verkeerde levering, bijvoorbeeld door het doorgeven van een fout adres, verkeerde of onmogelijk aflevering of door een fout of nalatigheid van de koerierdienst (lijst niet-exhaustief).

De eigendom van de bestelling gaat over op het moment van volledige betaling. 

De kosten voor de levering naar een (thuis)adres in BELGIE bedragen €5,95 en voor NEDERLAND €8. De levering in een pick-up point kost €4,55 voor BELGIË en €6,30 voor NEDERLAND. Bij bestellingen boven €100,00 zullen er geen verzendkosten aangerekend worden. 

Ook kan er gekozen worden om de bestelling op te halen te Leefdaal. Indien er voor deze optie wordt gekozen, zal er contact worden opgenomen om een tijdstip af te spreken voor de afhaling.

5. HERROEPINGSRECHT

Ingevolge boek VI van het wetboek economisch recht heeft iedere consument het recht om binnen de 14 kalenderdagen zijn online bestelling te herroepen. 

De aangeleverde goederen dienen binnen de 14 dagen geretourneerd te worden samen met he retourformulier wat je hier kan vinden.

De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

De retour dient te gebeuren in de originele verpakking en in perfecte nieuwstaat. Bij ontvangst van gebruikte en/of beschadigde goederen houdt NONA ET MOI zich het recht voor om schadevergoeding voor waardevermindering te vorderen van de klant conform artikel VI.51, §2 WER. NONA ET MOI kan de waardevermindering inhouden op de terug te betalen prijs.

De retour dient te gebeuren via verzending met track and trace code. Goederen die verloren gaan tijdens deze retour en/of beschadigd worden, zullen niet terugbetaald worden door NONA ET MOI. De retour valt onder volledige aansprakelijkheid van de klant.  

Indien de verzender niet achterhaald kan worden, zal NONA ET MOI de retour weigeren. 

Indien alle voorgaande voorwaarden zijn voldaan zal NONA ET MOI overgaan tot terugbetaling van de retour binnen de 14 dagen conform artikel VI.50 §1-3 WER. 

6. OVERMACHT

Indien er sprake is van overmacht, is NONA ET MOI niet verplicht om haar verplichtingen te voldoen. Zolang er sprake is van een overmachtsituatie worden de verplichtingen van NONA ET MOI opgeschort. 

Er is sprake van overmacht indien zich een situatie voordoet buiten de wil van NONA ET MOI waardoor zij in de onmogelijkheid is om aan haar verplichtingen te voldoen. Er is sprake van overmacht door bijvoorbeeld: stakingen, vuur, onderbrekingen bij leveringen, onderbrekingen bij telecommunicatie, fouten bij derden (lijst niet-exhaustief). 

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De website en alle vermeldingen daaromtrent, met name: logo, tekst, foto’s zijn eigendom van NONA ET MOI en mogen niet zonder haar toestemming gebruikt worden. 

8. KLACHTEN

Indien er klachten zijn omtrent de diensten van NONA ET MOI, dienen deze te worden gemeld via info@nonaetmoi.be. 

In geval van betwisting zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Alle vorderingen dienen aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbanken te LEUVEN.